สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

ข้อมูลส่วนตัว

เงื่อนไขการขนส่งสินค้า 2021

- รับขนส่งเฉพาะสินค้าทั่วไป(สินค้าทั่วไป คือ สินค้าที่ไม่ต้องใช้ใบอนุญาตสินค้าควบคุมในการนำเข้า)

- ระยะเวลาในการขนส่ง ทางรถ 7 วัน , ทางเรือ 20 วัน หรือ อาจจะล่าช้าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ

- สินค้าดังต่อไปนี้ ลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนสั่งซื้อ

- o สินค้าพิเศษ 1ได้แก่ สินค้า มอก.หรือ อย ประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า, PowerBank / สายไฟ / สายทองแดง /ของเล่นเด็ก / ของใช้เกี่ยวกับเด็ก / ยางรถยนต์ / LED / เครื่องสำอาง / แบตเตอรี่ ฯลฯ

- o สินค้าพิเศษ 2ได้แก่ สินค้า อย. หรือ สินค้าลิขสิทธิ์ ประเภท เครื่องสำอาง / ชา / ยากันยุง / มอเตอร์ไซต์ / รถใช้น้ำมัน / ATV ฯลฯ

- สินค้าต้องแพ็คใส่กล่อง/กระสอบ พร้อมเขียนรหัสลูกค้าและวิธีการขนส่งให้เรียบร้อยก่อนส่งสินค้าเข้าโกดังจีน

- ลูกค้าต้องชำระค่าสินค้าและค่าขนส่งในจีนให้เรียบร้อยก่อนส่งเข้าโกดังจีน

- สินค้าที่มีน้ำหนัก เกิน 80 กก./ลัง หรือ มีความยาวเกิน 1.50 เมตร/ชิ้น อาจมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มเติม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนสั่งซื้อ

หากไม่แน่ใจว่าสินค้าที่ต้องการส่งเป็นสินค้าประเภทใด กรุณาติดต่อคาร์โก้เพื่อสอบถามรายละเอียด คาร์โก้จะปฎิเสธการรับสินค้าและความรับผิดชอบทุกกรณีหากลูกค้าส่งสินค้าผิดประเภท

วิธีการชำระค่าขนส่งสินค้าจากจีน – ไทย

- กรณีมารับสินค้าเอง- ชำระเงินก่อนนัดวันเข้ารับสินค้า

- กรณีให้จัดส่งสินค้า

- o ลูกค้าทั่วไป – ต้องชำระค่าขนส่งกับทางคาร์โก้ให้เรียบร้อยก่อนเท่านั้น ทางคาร์โก้จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ตามที่อยู่ดังกล่าว

- o ลูกค้าเครดิต– กรุณาชำระภายในระยะเวลาตามข้อตกลง

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 2021

- ทางเราทำหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางในการสั่งซื้อสินค้าระหว่างลูกค้ากับร้านค้าหรือโรงงานในจีนเท่านั้น โดยจะไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจใดๆ ทั้งนี้ลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกร้านค้าและตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าด้วยตัวลูกค้าเอง ดังนั้น ทางเราจึงไม่สามารถรับผิดชอบ กรณีที่ร้านค้าจีนส่งสินค้ามาให้ไม่ครบ หรือ ส่งสินค้ามาไม่ตรงแบบ หรือกรณีใดๆอันเกิดจากความผิดพลาดของร้านค้าจีนโดยตรงได้ อย่างไรก็ตามทางเรายินดีที่จะช่วยให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสินค้า และช่วยเจรจาต่อรองกับร้านค้าจีน ไม่ว่าจะเป็น การขอเปลี่ยน/คืนสินค้าเมื่อสินค้าไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ การตามสินค้า การตามทวงเงินคืน และอื่นๆ จนถึงที่สุด

- กรณีที่สินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง ทางเราจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจานวน หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากการขนส่งจากจีน-ไทย แต่จะไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งจากจีน-ไทย สำหรับลัง/กระสอบสินค้านั้นๆ (เว้นแต่ลูกค้าได้ทำประกันสินค้า 10% กับทางเรา ทางเราจะชดใช้ให้ 100% ของมูลค่าสินค้า)

ตัวอย่าง : ถ้าค่าขนส่งสินค้าจากจีน-ไทย สำหรับสินค้าลัง/กระสอบนั้นๆ เท่ากับ 2,000 บาท ทางเราจะชดใช้ให้เต็มมูลค่าสินค้าแต่สูงสุดไม่เกิน 6,000 บาท (คือ สูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งจากจีน-ไทยของของลัง/กระสอบนั้นๆ)

- เงื่อนไขและข้อตกลงเพิ่มเติมในกรณีที่ลูกค้าทำประกันสินค้า 10% กับ PK Cargo ทางเราจะรับผิดชอบโดยการคืนเงินเต็ม 100% ของมูลค่าสินค้าที่สูญหาย-ถูกยึดระหว่างการขนส่งจากจีนมาไทยหรือสูญหายระหว่างการขนส่งในประเทศ

ตัวอย่าง : สินค้า 1 ลัง มูลค่า 100,000 บาท และทางเราคิดค่าขนส่งจากจีน-ไทยเท่ากับ 2,000 บาท ถ้าเกิดการสูญหายหรือถูกยึด โดยปกติทางเราจะชดใช้ให้ลูกค้าสูงสุดที่ 6,000 บาท (คือไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งจากจีนมาไทย)

- แต่หากลูกค้าทำประกันสินค้า 10% นี้ ทางเราจะชดใช้ให้เต็มมูลค่าสินค้าคือ 100,000 บาท

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจและใช้บริการกับทางเรา

ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว? ลงชื่อเข้าใช้!